راهنمای ارسال مقالات

زبان خلاصه مقالات : انگليسي

 

نحوه ارسال خلاصه مقالات : الكترونيك

 

زمان شروع ارسال خلاصه مقالات : سه شنبه 1  شهریور 1401

 

آخرين فرصت ارسال خلاصه مقالات : یکشنبه 25 دی 1401
 

جهت ارسال مقاله لازم است ابتدا ''ثبت نام'' نموده و سپس از طریق صفحه شخصی خود توسط  گزینه "ارسال مقاله" اقدام نمایید. 

 

1- زمان ارسال خلاصه مقالات از تاریخ 1401/06/01   لغایت 1401/10/25 می باشد.

 

2- خلاصه مقالات فقط از طریق الکترونیک ( سایت 12.iravo.org ) قابل پذیرش بوده و روش های دیگر از جمله ارسال پستی، ارسال email و یافاکس پذیرفته نخواهد شد. ارائه دهنده مقاله باید قبل از ارسال مقاله، در کنگره ثبت نام نماید.


3- در تکمیل فرم خلاصه مقالات نکات زیر حتماً مورد توجه قرار گیرد :

 

فرم ارسال خلاصه مقالات باید فقط به زبان انگلیسی تکمیل شود.

 

عنوان مقاله حتی الامکان مختصر و توصیف کننده متن مقاله باشد.

 

اسامی تمام نویسندگان از جمله فرد ارائه کننده در قسمت Authors  ذکر شده و فرد ارائه دهنده مقاله در قسمت Presenting Author مشخص گردد.

 

نحوه ارائه مقاله (سخنرانی، پوستر، نمایش فیلم ) در قسمت Presentation Type حتماً معلوم شود.

 

خلاصه مقاله باید حداکثر طی 350 کلمه در فرم مربوطه تایپ گردد و بیش از این مقدار پذیرفته نخواهد شد.

 

در قسمت Subject  مشخص گردد که مقاله ارسالی عمدتاً در زمینه چه موضوعی می باشد.

 

خلاصه مقاله باید دارای ساختار معمول مقالات علمی ( شامل هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری ) باشد.

 

به جز اختصارات استاندارد و معمول، اختصارات ذکر شده در مقاله برای اولین بار باید به طور کامل در پرانتز ذکر گردد.

 

جهت ویرایش بعدی، می توانید در محدوده زمانی تعیین شده با وارد کردنUsername ( شماره نظام پزشکی) و Password (شماره عضویت) خود به متن مقاله دسترسی یابید.


 4- از آنجایی که خلاصه مقالات به همان شکل ارسالی در کتاب چاپ خواهد شد، لذا حتی الامکان با سبک صحیح نگارش شده و از نظر نداشتن غلط املایی بررسی دقیق گردد.


5- محدودیتی از نظر تعداد خلاصه مقالات ارسالی برای هر فرد وجود ندارد.


6دریافت خلاصه مقاله از طریق پست الکترونیک  و پیام کوتاه، به ارسال کننده اطلاع داده خواهد شد.


7- پاسخ هیئت علمی کنگره در مورد پذیرفته شدن مقالات ارسالی ، درتاریخ - - - از طریق پست الکترونیک به ارسال کننده مقاله یا فیلم اعلام خواهد شد.


8 - انجام ثبت نام برای تمام افراد ارسال کننده خلاصه مقالات ضروری است و فرد ارائه دهنده مقاله باید قبل از ارسال خلاصه مقاله، در کنگره ثبت نام نماید.


9- در صورتیکه خلاصه مقاله شما شامل عکس، فیلم و ... می باشد میتوانید از قسمت Appendix  آنها را همراه با مقالات ارسال نمایید.

 


اخبــاربرگزار کنندگان کنگره


حامیان کنگره